Byggställningar i Stockholm

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på reddit
Dela på pinterest

Byggställningar i Stockholm. Förkastande och säkra!

Berras Byggställningar Stockholm står vid sidan av alla byggföretag som expert på byggnadsställningar, hyrda ställningar och alla tillhörande yrken – vi vägleder dig från planering till slutförandet av ditt projekt. Dina önskemål och behov är särskilt viktiga för oss.

• Nytt material från den största tillverkaren
• inga träbeslag
• Endast stål och aluminium
• senaste säkerhetsstandarderna
• Fast prisgaranti

Vi arbetar framgångsrikt tillsammans med våra kunder och våra partners förenas i de mest mångsidiga yrkena inom byggbranschen. På så sätt förlitar vi oss på förtroende och vänskapligt samarbete. På så sätt tar vi upp varje projekt på ett tillförlitligt och rutinmässigt sätt.

Byggställningar Stockholm
Du bör kontakta oss om du fäster stor vikt vid:
• professionell montering
• Fast prisgaranti
• mycket hög tillförlitlighet
• utbildad specialistpersonal

Som en direkt partner till Berras kombinerar vi årtionden av erfarenhet. Vi glömmer aldrig den nuvarande marknaden och vi ser alltid till att se in i framtiden. Vi anpassar oss ständigt till de förändrade kraven inom byggbranschen och lägger stor vikt vid ett nära samarbete med alla branscher. Av denna erfarenhet kan vi säga: Varje projekt är unikt. Därför tar vi alltid hand om en individuell och konstruktiv lösning. Modern utrustning, utbildade byggnadsställningar med ingenjörer och team av fast anställda. En snabb byggnadsställnings-installation och de högsta säkerhetsstandarderna är en självklarhet för oss. Vi fokuserar också på individuell support från våra kunder. Vi lyssnar, inser behov och agerar. Denna dialog gör det möjligt för oss att arbeta på lika villkor.

När det gäller byggnadsställningar fokuserar vi på säkerhet och kvalitet

Lita på byggnadsställningar från befälhavaren och hantverkarens hand.
Vårt företag för byggnadsställningar i Stockholm använder endast nytt material och byggnadsställningar från välkända tillverkare. Dessutom är en korrekt efterlevnad av rättsliga föreskrifter och riktlinjer samt tillämpningen av gällande DIN-standarder en del av vår dagliga verksamhet.

Men det är inte allt. Vi garanterar kontinuerlig utbildning av våra medarbetare. Nuvarande säkerhetsstandarder, personlig skyddsutrustning är därför inget nytt för oss.
Vi lämnar inte säkerheten åt slumpen, vi tar hand om den.
Inhägnad
Förutom den klassiska versionen av presenningen eller en keder plan-system, andra skydds system kan också användas här. Förutom att skydda byggnaden från yttre påverkan, tjänar detta system också till att skydda miljön, till exempel i händelse av betydande smuts eller bullerstörningar.
I kombination med ett vädertak är det också möjligt att skapa fristående hallar.
Har du några frågor om byggnadsställningen? Kontakta oss!

Trappor
Trapptorn, flykttrappor, nödtrappor
Trappor används överallt där passagerartransporter är viktigt. Till exempel finns det trapptorn, flykttrappor och nödtrappor. Trapptorn används i byggnadsställningar som separat åtkomst eller som en förbyggd variant med cirkulation i byggnadsställningen.
Användningsområdena för ett trapptorn är många. Detta gör det möjligt för människor och material att nå sina arbetsplatser snabbare. Dessutom uppfyller den som en ergonomisk räddningsväg alla viktiga säkerhetsaspekter av dagens byggindustri. Andra möjligheter är flykt och nödtrappa. Även allmänt tillgängliga trappor är genomförbara.

SÄRSKILD KONSTRUKTION
I detta område hittar du alla exceptionella typer av byggnadsställningar som omfattas av särskilda krav eller kräver individuell planering. Dessa omfattar till exempel broar, industriella byggnadsställningar, runda rustningar, men också sedimenteringsplattformar, lastblock eller reklamtorn för mottagning av presenningar eller liknande.

Rumsställningar
Rumsställningar används i befintliga byggnader med större mått på rummet. Det rör sig till exempel om sporthallar, lager eller kyrkor.
Byggnadsställningen skapas som standard från modulära komponenter och monteras på ett rumsfyllande sätt. Här erbjuds individuella arbetsytor för tak, väggar och valv.

BYGGNADSSTÄLLNINGAR
Denna klassiska typ av byggnadsställningar består av stålrörsramar av breddklassen W06 + W09 och gemensamma systemkomponenter. Den är fäst vid befintliga byggnader och nya byggnader för bearbetning av fasad och takytor. Denna typ av byggnadsställningar möjliggör därmed en ekonomisk fördel i generalmontering och bearbetning av byggnadsytor.
I konstruktionen kan fasadställningarna användas som arbetsram eller som en ren skyddande byggnadsställning. Det sträcker sig från enfamiljshus/ flerbostadshus till höghus.
Har du några frågor om byggnadsställningen? Kontakta oss!