fasadrenovering

Fasadmålning

Målningstjänster i Stockholm Klassiskt målnings- och målningsarbete Målningsarbete också med hjälp av luftlös sprutteknik Klassiska smyckenteknik Spatel teknik läta ytor – puristisk design Gobelänger fungerar från grovfiber till högkvalitativa siden tapeter Golvarbete Läggning av PVC, laminat, konstruktionsbeläggningar Rengöring av fasader Högtrycks varmvattenstrålar upp till 160 bar Våt sandblästring / vattenstrålar upp till 400 bar Fasadmålning Dimfri sprutning av fasadytor Kompositsystem för värmeisolering som en komplett kapacitet med byggnadsställningar, VVS och takarbete Renovering av fasader som en komplett kapacitet med byggnadsställningar, VVS och takarbete Betong reparation Ytskyddssystem Golvbeläggning Beläggning av balkonggolv, etc. Fasadrenovering: som en komplett kapacitet med byggnadsställningar, VVS och takarbete Betong reparation Ytskyddssystem När det gäller fasadrenovering skiljer vi i allmänhet mellan kalk-cement gipsfasader och betongfasader av monolitiska betongbyggnader eller plattor. De traditionella gipsfasaderna är antingen färgade eller försedda med en antsrich. I de flesta fall kräver fasadrenoveringen också en gips och stuckatur renovering. För båda krävs omfattande kunskap och erfarenhet. Fasadrenovering gällande betongfasader görs med hjälp av ett komplext reparationssystem. Orsaken till skadorna på dessa fasader är den så kallade karbonationsprocessen, där betongens skyddande effekt på det inbyggda ståltestet gradvis avtar under årens lopp. Detta innebär att de berörda organen, inklusive stål skyddstillsyn, måste exponeras och behandlas noggrant. Som ett alternativ till ren betongrenovering, som vi naturligtvis även erbjuder för armerad betongbalkong och andra armerade betongdelar, är an. energieffektiv renovering med hjälp av värmeisoleringskompositer också lämplig för armerade betongfasader. Fasadrenovering av betongytor måste också utföras med en WDVS. Besparingar kan endast göras genom att betongen inte behöver produceras som exponerad betong. Fasadmålningar i Stockholm Dimfri sprutning av fasadytor Exteriörfärger på byggnader bör skyddas mot väder å ena sidan, men också vara dekorativa och arkitektoniskt tilltalande. Den bästa lösningen är en syntes av båda aspekterna. Oavsett om det är färger på listade fasader som en del av en fasadrenovering, färger på värmeisoleringskompositsystemet under den energieffektiva renoveringen av en panelkonstruktion eller färger på nya byggnader med speciella färger med information från arkitekten, har vi rätt erfarenhet. Naturligtvis kräver var och en av dessa situationer professionell underjordisk behandling för det valda beläggningssystemet. Naturligtvis bör ingenting lämnas åt slumpen för att garantera en hållbar, optisk och teknisk kvalitet. Behöver du råd på plats för ditt projekt? Ring oss och boka tid på plats i vårt stora fina kontor. Storleken på byggprojektet, höghus, hem eller lägenhet, spelar ingen roll. Vid behov kommer vi också gärna att utveckla ett färgschema för dig. Det gör vi för att underlätta din process med att välja ut de färger som passar bäst. Här pratar vi om komplementfärger och accent-färger som tillsammans skapar den känslan som du beskrivningen önskar. Värmeisolering kompositsystem i Stockholm Energibesparing är vår tids fråga. På 1980-talet utvecklades en ny innovativ form av exteriör isolering av fasader, värmeisoleringskompositsystem. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att isolera gips och fasader betong, vilket kräver en mycket lägre behandling eller renovering av substratet. Samtidigt sjunker uppvärmningskostnaderna på grund av värmeisolering. Strukturen i detta system består av limmade och pluggade frigolit eller mineralisolering styrelser, ett tårbeständigt glasfibertyg mot temperaturspänningar och

Läs mer »