För ett behagligt klimat i hemmet

Helt enkelt ett bra klimat Om du ventilerar och värmer ordentligt kan du förbättra luftkvaliteten i ditt hem. Enkla medel räcker redan för att uppnå en optimering av luftkvaliteten. Användningen av instrument är låg. Det är bara fönstren, värme- eller ventilationssystemen som senare säkerställer ”automatisk kontroll” av livsmiljön. Korrekt ventilation och luftning är dock fortfarande främmande för många människor eftersom de inte är medvetna om de medlen med eller hur länge det ska ventileras. Om du ventilerar ordentligt, kommer du att uppnå en hög kvalitet på inomhusluften, så att en hälsosam livsmiljö skapas och mögel inte kan uppstå i första hand. Att underhålla byggnadsmaterialet (ingen fuktskada) och spara värmekostnader är ytterligare aspekter som kan räknas bland fördelarna. Om du ventilerar ordentligt kan du minska dina energikostnader med upp till 25 procent – år efter år. Mindre buller genom att man kan börja ha stängda fönster, inga hälsorisker, ett hälsosamt klimat i hemmet och lägre kostnader? Låter det utopiskt? Det är inte det. Kontakta en firma för VVS i Stockholm, de förklarar gärna vidare om fördelarna med ett bra ventilationssystem. Med ett hemventilationssystem för ett bättre klimat Hur kan du uppnå en mycket hög luftkvalitet för att garantera bevarande av byggnadens struktur och hälsa i slutändan? Det finns tekniska hjälpmedel som säkerställer inomhusluft av god kvalitet och som också är lätta att använda. Om du blir bekant med hjälpfunktionens princip kan du i slutändan själv bestämma vilka instrument som tjänar det verkliga syftet. Frisk luft är också möjlig idag utan att behöva ha fönstren inte ständigt är öppna. Förbättra livsmiljön Ventilationssystem säkerställer värmeåtervinning, varigenom återvinningen uppnås med hjälp av en ventilationsvärmeväxlare eller en nedströms värmepump. Denna process minskar energikostnaderna automatiskt. För att kunna komma åt ventilationssystem eller enskilda ventilationsanordningar måste olika aspekter beaktas i förväg. Å ena sidan inkluderar detta konstruktionen, å andra sidan möjliggör det för användning, varigenom produkttyperna och de decentraliserade och centrala tillufts- och frånluftssystemen också är av stor betydelse. Kontrollerad ventilation är en faktisk process som hjälper invånarna att ha frisk luft innanför sina väggar hela tiden. Ventilation – ta itu med ämnet i förväg! Alla som redan har behandlat ämnet kommer att veta att god planering och projektplanering krävs för att installera eller driftsätta mekanisk ventilation. (Detta kan göras med firmor som är specialister på VVS i Göteborg.) Ventilationssystemet måste vara väl genomtänkt i förväg så att det inte finns några problem i slutändan som kunde förhindras. Fördelen är att konstruktionen idag är så tät att värmeenergi kan sparas; nackdelen är emellertid dålig luftkvalitet inomhus. Som ett resultat ökar risken för mögel naturligtvis. Om ett ventilationssystem inte installeras så är det högst troligt att man istället kommer att köra på det klassiska, öppna fönster. Detta är särskilt obekvämt på vintern. Problemet: Till slut räcker inte processen för att faktiskt uppnå en hög luftkvalitet. Värdefull värme slipper också ut under ventilationsprocessen, så att energi återigen krävs för att värma upp rummet. Om du vill förhindra detta från att hända så rekommenderas starkt att skaffa dig ett ventilationssystem.

Läs mer »

Tankar om tätskikt

Sverige växer på alla håll och kanter. I alla stora städer breder stadsdelarna ut sig och helt nya bostadsområden uppstår år efter år. Detta ökar både efterfrågan på byggarbetskraft och på leverantörer som kan erbjuda det material som krävs för byggnationerna. En sådan typ av leverantör är de företag som levererar tätskikt till Sveriges alla byggen. Med all denna stora efterfrågan och det faktum att allt fler mindre aktörer ger sig in i branschen vilar ett stort ansvar på byggbranschen. Man kan inte stirra sig blind på de positiva siffrorna som visar att marknaden växer. Man måste också ställa krav på samtliga aktörer på marknaden. Från stora byggherrar och ner till enskilda byggarbetare. För några år sedan läste jag en artikel i Ny Teknik om tätskikt som var minst sagt besvärande. Tester hade visat att hela 17 av 20 tätskikt läckte. Och då hade de ändå blivit godkända av branschorganisationen. Detta är under all värdighet och det kan skapa otroligt stora problem i framtiden. Vid tillfället hade endast några få bostäder och badrum testats, och jag vet inte hur många fler som testats sedan dess. Vi får helt enkelt hålla tummarna för att de flesta byggen som skett under de senaste 4–5 åren har haft betydligt säkrare tätskikt än de som testades i samband med artikeln.  En kritik som låter höras i artikeln kommer från skadeansvarig på ett försäkringsbolag. Han säger i artikeln att det verkar vara viktigare för företagen att marknadsföra sig själva än att producera högkvalitativa tätskikt som håller måttet. Jag är beredd att hålla med vederbörande till fullo. Det fanns då, och det finns än idag, ett stort slarv vad gäller tillverkningen av tätskikt. Det handlar om tätskikt som i teorin är fenomenala, men som inte har blivit utvecklade helt och fullt.  Men hur ska vi kunna vända den negativa trenden när verksamheterna snarare handlar om att nå ut till kunder snarare än noggrann produktion? Kanske är subventioner av tätskikt någonting som man borde fundera över? Jag säger nu inte att alla tätskikt är undermåliga. Det finns ett antal leverantörer som konsekvent levererar goda resultat och vars tätskikt därmed används i de allra flesta byggen. Om du som läser detta är på jakt efter ett företag för markarbeten, vare sig du är privatperson eller representant för ett företag eller organisation. Se då till att sondera terrängen innan du bestämmer dig för vilket bolag du ska anlita. Var noga med att företaget arbetar med högkvalitativa tätskikt så att du slipper riskera att arbetet blir undermåligt.

Läs mer »

Fler frågor om stambyte i Stockholm

En ny vecka, ett nytt inlägg och nya svar på frågor om stambyte i Stockholm. Förra veckan valde jag att enkom ägna mina rader åt att svara på era frågor, och det visade sig gå hem! Jag har fått mycket uppskattning via kommentarer och mail. Både från människor som står inför ett stambyte i Stockholm, men också från folk som bara gillade att få informationen. Det är synd att bryta ett vinnande koncept, så vi kör på samma upplägg den här veckan. Jag har fått in många frågor om stambyte i Stockholm och jag kör på med några av de vanligaste. ”Hur ska jag göra med min post?” Detta är en fråga som dykt upp i inkorgen från många av er. Många verkar vara oroliga över hur stambytet i Stockholm kommer att påverka hur de får tidningar och post. Till alla som känner oro för detta är jag glad att kunna komma med lugnande besked. Posten kommer precis som vanligt, och stambytet i Stockholm ska inte påverka detta. Om du har möjligheten att bosätta dig någon annanstans under arbetet är detta en bra idé. I dessa fall får du helt enkelt åka till ditt renoveringsprojekt till bostad och hämta posten emellanåt. Förutsatt att du inte gör en temporär adressändring medan du bor i annan bostad. Den möjligheten finns förstås också! ”Är stambytet i Stockholm farligt för mina barn?” Detta beror kanske först och främst på hur gamla dina barn är. Stambytet i Stockholm kommer innebära att det finns maskiner och verktyg i bostaden. Om du har småbarn kan det eventuellt vara en god idé att skärma av den del av bostaden i vilken dessa potentiellt farliga verktyg finns. Bortsett från att det kan skydda barnen så uppskattas en sådan åtgärd också av oss som utför stambyte i Stockholm. Barn tenderar att ”låna” våra saker annars. ”Behöver jag vara orolig för mina ömtåliga och värdefulla saker?”  Innan ditt stambyte i Stockholm drar igång kommer du att ha helt klart för dig vilka delar av bostaden som påverkas. För att undvika att din inredning skadas är det därför en god idé att ställa undan de saker du värdesätter mest. Stambyte i Stockholm är onekligen ett stort och omfattande projekt. Hantverkarna som utför arbetet kommer inte att ha tid eller lust att vara ”försiktiga” med sådant som inte hör renoveringen till. Därför är det helt enkelt bäst att placera dessa saker så långt bort från arbetet som möjligt! Vad har ni mer för frågor om stambyte i Stockholm? Skicka era funderingar till mig via mail eller kommentera på mina inlägg! Min plan är att fortsätta svara på era frågor i mina poster under de kommande veckorna. På återhörande snart!

Läs mer »